Visselblåsning

Välkommen till visselblåsarkanalen för Linnea Omsorg AB

Följ instruktionerna för att lämna information. En extern konsult är den utvalda partnern för administration av rapporterna i den här kanalen. Det är mycket viktigt att du beskriver oegentligheten, missförhållandet eller överträdelsen så detaljerat som möjligt. Det kommer att hjälpa oss i vår utredning.

Du kan rapportera in via telefon, begära ett fysiskt möte, skicka in i pappersformat eller via blankett/formulär enligt nedan:

  • Telefon: 072-223 28 35
  • Fysiskt möte: Begära ett fysiskt möte via numret ovan eller fylla i formuläret nedan >>
  • E-post: visselblasning@linneaomsorg.se
  • Papperspost (ladda ner pdf-filen): Linnea Omsorg AB, Att: Visselblåsar, Västergård 2, 153 91 Järna

Ladda ner pdf-filen för papperspost här:

Information kring rapportering

Du har möjlighet att rapportera skriftligt och muntligt, samt även genom fysiskt möte med en representant från vår externa part. För att boka ett sådant möte skapar du ett skriftligt ärende genom denna kanal och begär ett fysiskt möte. Ytterligare information hittar du i våra policys och rutiner ovan.

Anonymitet

Du kan välja att antingen vara anonym eller inte vara anonym när du rapporterar. Om du väljer att vara anonym kommer du fortfarande att kunna följa upp din rapport i samarbete med vår externa part.

Bearbetning av en rapport

När du skickar in en rapport kommer den att skickas till vår externa part och omedelbart undersökas av en tilldelad representant . Den tilldelade personen kommer att kunna kommunicera med dig med full sekretess där du kan känna dig trygg och veta att du kan rapportera missförhållanden och allvarliga händelser som rör företaget utan rädsla för negativa konsekvenser. Alla anmälningar som görs enligt denna visselblåsarpolicy blir tagna på allvar samt att de hanteras professionellt och konfidentiellt.

Utredningen kommer att genomföras så snabbt som möjligt och på ett konfidentiellt, rättvist och opartiskt sätt. Alla rapporter som tas emot genom denna kanal utreds; om ämnet bedöms vara utanför omfattningen av visselblåsningsfunktionen kommer det dock inte att behandlas enligt ovanstående procedurer utan i stället hänvisas det till en intern lämplig instans.

Visselblåsning: Linnea Omsorg

Obs! Om du väljer att vara anonym kan återkoppling på ärendet inte alltid ges. Hoppa över namn, mejl och telefon.

Verksamhet *