I över 20 år har Linnea Omsorg tillhandahållit specialanpassade behandlingar för ungdomar och vuxna med behov av särskilt stöd. Idag har organisationens HVB-verksamhet genomgått en totalrenovering av sina lokaler och arbetar fortlöpande med ett aktivt kvalitetsarbete och kan nu hjälpa fler ungdomar till ett tryggt och stabilt liv.