Om vår Personliga Assistans

En helhetssyn för varje individ

Vår assistans präglas av en helhetssyn på varje individ. Tillsammans med dig skapas möjlighet till en personlig utveckling. Gemensamt skapar vi förutsättningar för en strukturerad och trygg vardag utformat efter dina önskemål och behov.

Personlig assistans på dina villkor

Personlig assistans handlar om dig. Assistansen ska anpassas och utformas utifrån dina behov och hur du vill att din vardag ska se ut. Det är vår uppgift att tillsammans med dig se till att du får ut det mesta av livet, genom att ge dig det stöd och den hjälp du behöver för att du ska kunna ha en normal vardag. Precis så som alla andra. Varmt välkommen att kontakta oss idag för en kostnadsfri rådgivning!

På Linnea Omsorg är vi försäkrade om att man kan uppnå mer genom att anpassa rätt hjälp utifrån dina förutsättningar och önskemål. Vårt team finns här för dig och vi har som målsättning att tillsammans med dig utveckla, förbättra och skapa en god vardag. Du ska kunna känna att det är du som styr din vardag i alla lägen.