Målgrupp

Man måste ingå i någon av de tre olika personkretsarna

För att vara berättigad till personlig assistans enligt LSS måste man ingå i någon av de tre olika personkretsarna 1, 2 eller 3. Vi riktar oss idag till vuxna inom samtliga tre personkretsar.

Personkrets 1

Det avser personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. Första personkretsen är diagnosbaserad. Utvecklingsstörning innebär en intellektuell funktionsvariation som beroende på grad och miljö utgör ett handikapp och uppstod innan den enskilde fyllt 16 år.

Personkrets 2

Det avser personer med ett betydande och bestående begåvnings-mässigt funktionshinder efter en hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller en kroppslig sjukdom.

Personkrets 3

Det avser personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, förutsatt att de är stora och orsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Spetskompetens

Vi välkomnar alla människor oavsett funktionsvariation till vår verksamhet. Vi kommer att utveckla en spetskompetens särskilt riktat mot yngre med demenssjukdom.