Ansök till oss

Intresserad?

För att kunna få personlig assistans ska en ansökan göras hos kommunen eller hos Försäkrings-kassan. Vi hjälper dig om du vill med ansökan och med nödvändiga kontakter med andra myndigheter samt hälso- och sjukvården. Vid avslag eller delavslag, kan vi vara behjälpliga med att överklaga till en högre rättslig instans.

Är du intresserad av vår assistans kan du kontakta oss för mer information. Vi kan då komma överens om att träffas för ett första samtal.

Ett första samtal

Kontakten inleds med ett förutsättningslöst samtal med vår verksamhetsansvarig. I samtalet pratar vi om hur din situation ser ut idag, och resonerar kring vad Linnea Omsorg Assistans kan erbjuda dig för hjälp.

Uppstart

Om du vill att vi på Linnea Omsorg ska vara utförare av din personliga assistans får du först träffa någon i vårt team som blir din närmsta kontakt.

Din assistans

Vi ser till att din assistans utförs enligt beslut genom regelbundna kontakter och möten. Vi möjliggör din vardag.

Vi bygger relationer genom:

Kontinuitet

Delaktighet

Gemenskap

Trygghet