Om Lärbo HVB 

Vi hjälper ungdomar

På Lärbo HVB hjälper vi ungdomar som av olika anledningar är i behov av extra hjälp och stöd till ett bra liv utifrån deras individuella förutsättningar. Vi är med i hela kedjan, från inskrivning till flytt och anpassar behandlingsarbetet utifrån varje enskild ungdoms specifika problematik och utveckling.

Vi tror på att bygga relationer och tillit genom kontinuitet, delaktighet, gemenskap och trygghet.

Vi bygger relationer genom:

Kontinuitet

Delaktighet

Gemenskap

Trygghet