Målgrupp 

Vilka ungdomar hjälper vi?

Vi tar emot ungdomar i åldrarna 14 – 23 som har ett psykosocialt omsorgsbehov, neuropsykiatriska funktionshinder, lättare intellektuell funktionsnedsättning, psykiatriska svårigheter eller en självdestruktiv livsstil.

Det kan bland annat handla om svårigheter i relationen till föräldrar och kamrater, utåtagerande problematik och en bristfällig eller havererad skolgång. Det kan även handla om begynnande missbruk och kriminalitet där ungdomen begått enstaka brott, prövat på att dricka alkohol eller testat droger.