För Socialtjänsten 

Förfrågan

Ni är välkomna att kontakta oss om ni har någon som behöver en placering och vill undersöka om vårt boende kan vara lämpligt för en ungdom som ska placeras eller om ni generellt vill veta mer om oss.

Vid en förfrågan om placering hos oss görs en bedömning av förutsättningarna för en lyckosam placering. När denna är gjord och bägge parter har kommit överens om att det finns goda förutsättningar, påbörjas en förberedelse inför inskrivning. I det skedet önskar vi om möjligt träffa ungdomen. Vi reser gärna dit ungdomen finns för att skapa en relation och träffa de personer som finns i den unges närhet. En planeringsprocess och bedömning brukar som regel ta ett par veckor från förfrågan till inflytt.

I vår verksamhet finns ett team bestående av psykiater, socionomer och behandlingsassistenter som arbetar med varje enskild ungdom. Hur resurserna används beror på ungdomens specifika behov. Dessa insatser ingår i dygnspriset.