Ansök till oss 

Få hjälp av Lärbo HVB

Om ni är intresserade av att få hjälp av Lärbo HVB kan ni kontakta oss, så kan vi tala om hur ni ska gå till väga.

Föräldrar som är vårdnadshavare och ungdomar över 15 år kan ansöka om att få hjälp genom placering på HVB. Det är hemkommunens socialtjänst som beslutar om placering på ett Hem för Vård eller Boende (HVB).

Vårt HVB riktar sig till ungdomar med ett psykosocialt omsorgsbehov, neuropsykiatriska funktionshinder, lättare intellektuell funktionsnedsättning, psykiatriska svårigheter eller en självdestruktiv livsstil. Det kan bland annat handla om svårigheter i relationen till föräldrar och kamrater, utåtagerande problematik och en bristfällig eller havererad skolgång. Det kan även handla om begynnande missbruk och kriminalitet där ungdomen begått enstaka brott, prövat på att dricka alkohol eller testat droger.

Du är mer än välkommen att kontakta oss för att höra mer kring hur man kan tänka och göra vid funderingar kring om vårt HVB skulle kunna vara ett alternativ för just din familj.