Om Kavlinge LSS 

Naturnära och lantlig miljö

Kavlinge är en LSS-verksamhet inom Linnea Omsorg. Vi finns i en naturnära, vacker och lantlig miljö i Stigtomta, 15 km nordväst om Nyköping i Sörmland. Vi Har tillstånd för både gruppbostad och servicebostad för vuxna i personkrets 1 enligt 9 § 9 LSS.

Helhetssyn på varje individ

Vårt arbete präglas av en helhetssyn på varje individ. Här skapas möjlighet till personlig utveckling och en känsla av egenvärde. Vi ger förutsättningar för en strukturerad och trygg vardag som är utformad efter önskan och behov. Här erbjuds ett liv i gemenskap med andra när så önskas. Det går till exempel att välja att laga sin mat och äta i sin egen lägenhet eller tillsammans med övriga i vårt gemensamma utrymme. Vi vet att dygnsrytmer och veckorytmer är viktigt och skapar trygghet, så vi tydliggör dessa så de blir förståeliga.

Ett aktivt liv

Att ha en meningsfull och aktiv fritid är något vi vet skapar välmående. Detta tar vi fasta på genom att våra boende själva kan välja individanpassade aktiviteter utifrån önskemål och behov tillsammans med personal och/eller andra boende i verksamheten. Personalen är alltid lyhörd för önskningar och hjälper till att skapa förutsättningar för att genomföra aktiviteter.

Tydliggörande pedagogik

Vi arbetar med tydliggörande pedagogik där målsättningen är att skapa trygghet, tydlighet och struktur. All tillsvidareanställd personal har utbildning inom lågaffektivt bemötande för att kunna möta varje enskild individ utifrån dess funktionsvariation och behov.

Kontaktperson

Varje boende på Kavlinge har en kontaktperson knuten till sig.

Genomförandeplan

En genomförandeplan finns för att säkerställa att insatserna utformats utifrån individens behov och önskemål samt att insatserna följs upp och utvärderas. Genomförandeplanen ska beskriva och tydliggöra hur hjälpbehov och intressen ska tillgodoses. Denna upprättas tillsammans med den boende och dennes kontaktperson.

Besöksadress Kavlinge

Kavlinge LSS
Kavlinge 1, Skolvägen 43
611 72 Stigtomta