Målgrupp 

Vår verksamhet riktar sig till vuxna som tillhör Personkrets ( 1 § LSS)

Personkrets 1omfattar personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. Första personkretsen är diagnosbaserad. Utvecklingsstörning innebär en intellektuell funktionsvariation som beroende på grad och miljö utgör ett handikapp och uppstod innan den enskilde fyllt 16 år.