Ansök till oss 

Intresserad?

Är du intresserad av Kavlinge LSS gruppbostad eller servicebostäder kan du kontakta oss för mer information. Vi tar gärna emot planerade studiebesök, för att du ska få möjlighet att bilda dig en uppfattning om vår verksamhet.

Hur går en ansökan till?

  1. Innan kommunen kan fatta beslut om en insats enligt LSS behöver socialtjänsten få in en ansökan om insats. För att få en plats på ett gruppboende görs en ansökan hos kommunens LSS handläggare.
  2. Efter inkommen ansökan gör kommunen en utredning som utmynnar i en bedömning varefter ett beslut fattas i ärendet.
  3. Om du beviljas plats på LSS boende är kommunen skyldig att erbjuda ett boende inom tre månader.

Bor du i en kommun som tillämpar LOV, Lag om valfrihetssystem, eller har ramavtal har du själv möjlighet att välja boende.

Vi bygger relationer genom:

Kontinuitet

Delaktighet

Gemenskap

Trygghet