Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS

Kavlinge Gruppboende

Kavlinge Gruppbostad är en verksamhet inom Linnea Omsorg. Vi finns i en naturnära, vacker och lantlig miljö 15 km nordväst om Nyköping i Sörmland.

Vi erbjuder boende i gruppbostad för personer i personkrets 1, LSS. Vi har 6 platser och tar emot män och kvinnor.

Vi är medlemmar i Värna som är en intresseorganisation för läkepedagogik och socialterapi.

Vårt arbete präglas av att ha en helhetssyn på varje individ. Vi skapar möjlighet till personlig utveckling och en känsla av egenvärde. Vi ger förutsättningar att få en strukturerad och trygg vardag som är individuellt utformad efter varje individs önskan och behov. Tillsammans med detta erbjuds utrymme för ett liv i gemenskap med andra om så önskas. De boende kan välja att tillaga sin mat och/ eller äta i sin egen lägenhet eller i vårt gemensamma utrymme. Vi vet att dygnsrytmer och veckorytmer är viktigt och vi tydliggör så att dessa blir förståliga för individen. Detta skapar trygghet.

De boende kan välja individanpassade aktiviteter själva tillsammans med personal eller tillsammans med annan boende på gruppbostaden. Personalen är alltid lyhörd för de boendes önskningar och hjälper till med att skapa förutsättningar för genomförandet av aktivitet.

Vi arbetar med tydliggörande pedagogik och all tillsvidareanställd personal har utbildning inom lågaffektivt bemötande. Varje boende har två kontaktpersonal knutet till sig. Tillsammans med den boende upprättas en genomförandeplan om hur individens hjälpbehov och intressen ska tillgogoses.

Vi värnar om naturen och vår miljö. Vi sorterar våra sopor och åker till återvinningen. Vi har börjat odla lite grönsaker som vi skördar på hösten. Vi gör utflykter både i närmiljön, skogen och på övriga platser.
Att få vara ute i skog och mark och ta tillvara på det som finns, är en viktig del i vårt arbete.

Vi har samarbete med en handledare som använder vårdhund i sin terapi och som besöker boendet kontinuerligt. Vi väljer ekologiska produkter när vi handlar. Vi prioriterar att utbilda vår personal efter behov och önskningar som gynnar verksamheten.

Kontakt

Maria Hallenius Henrysson
Vikarierande Verksamhetschef

Tel. 08 554 814 70

Besöksadress: Kavlinge 1, 611 97 Stigtomta
Postadress: Box 65, 153 22 Järna

Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna
Huvudman: Linnea Omsorg AB, org nr: 556709-9196

Vill du se vårt tillstånd kan du hänvända dig till IVO eller ta kontakt med oss