I den här boken har en av våra medarbetare, som har hand om skapande aktiviteter i verksamheten, tagit tillfället att visa upp vilka fantastiska talanger våra brukare har. Sommaren 2020 tvingades många dagliga verksamheter att stänga pga Covid 19. Då kom vår skaparbod hemma på gruppboendet väl till pass!