Vision 

Ett innehåll som är det bästa som går att finna

Vår vision är att hjälpa fler människor till ett meningsfullt, kvalitativt och hälsosamt liv med harmoni och välbefinnande som ledord.

Vårt mål och ambition är därför att bedriva omvårdnad med ett innehåll som är det bästa som går att finna, genom evidensbaserade metoder och rutiner som skapar trygghet samt med respekt för varje människas egenvärde.

Men framför allt genom kärlek, värme och omtanke.

Vår värdegrund

Varje människa är unik och utvecklingsbar

Det som kännetecknar människan är hennes förmåga att bearbeta och förhålla sig skapande till både sina förutsättningar och sina begränsningar. Det finns något unikt och oförutsägbart i varje människa som man kan beteckna som kärnan i personligheten.

Livets röda tråd

Det finns en röd tråd i varje människas liv, tydlig eller otydlig, stundtals och bitvis kanske hoptrasslad. Respekt och ansvar inför varje människas situation är utgångspunkten för vårt pedagogiska och terapeutiska arbete. Det unika i människan uttrycks genom det individuella livsödet.

Individuellt liv i gemenskap

Hos oss finns en strävan att varje människa ska ingå i ett socialt sammanhang. Vi är övertygade om att en sund gemenskap bidrar till människans utveckling. Tillsammans är man mindre ensam.

Tålamod med det individuella

Bortom en funktionsnedsättning finns i varje människa en unik, utvecklingsbar kraft. Att visa respekt för vare utvecklingsväg och att ha tålamod inför varje människas begränsning är grundläggande värden i vårt arbete.

Det livslånga lärandet

I mötet med personer med olika funktionsnedsättningar blir medarbetarens behov av egen utveckling uppenbar. Uppkomna svårigheter blir ett gränsområde där man möts och där fröet till vidare utveckling och livslångt lärande finns för bägge parter. Vi har någonting att lära av alla människor.

En medvetet utformad miljö

När det gäller miljön är vardags- och högtidshändelser inordnade i ett rytmiskt återkommande förlopp, precis som våra fyra årstider. Denna rytm skapar trygghet i tillvaron och en estetiskt tilltalande miljö som sprider en känsla av sinnesro och lugn. Vi behöver miljömedvetenhet på alla plan.

Ett skapande liv – arbetets betydelse

Skapande är nära förbundet med känslan av harmoni och välbefinnande. Därför vill vi möjliggöra för varje individ att ge utlopp för sin inneboende kreativitet. Att hitta en arbetsgemenskap, att få känna sig behövd och att hitta en meningsfull uppgift. Att behövas på riktigt.