Miljö och hållbarhet

Vi skapar en god miljö omkring oss

För att en människa ska känna ett välbefinnande måste hon ha en god miljö omkring sig. Det gäller såväl i naturen som i den sociala miljön. Ett ansvarsfullt miljöarbete och en helhetssyn på hållbarhet är hjärtefrågor för oss.

Vi värnar om naturen och vår miljö och väljer därför ekologiska produkter. Vi odlar grönsaker som skördas på hösten och är ofta ute i skog och mark.

Att ta vara på det som finns är en viktig del i vårt arbete.