Mycklegårdens HVB

Målgrupp

Pojkar/unga män från 16 till och med 19 år som utsätter sin hälsa och utveckling för påtagliga risker genom problem i den sociala interaktionen. Det kan vara problem i relationen till föräldrar, kamrater och bristfällig eller havererad skolgång. Pojkarna/de unga männen har ett destruktivt umgänge och är i riskzonen för att hamna i missbruk, kriminalitet eller annat destruktivt beteende.

Platsantal: 3
Upptagningsområde: Hela landet.

 

Boende

Mycklegården ligger i byn Myckle strax utanför kuststaden Skellefteå , lantligt och vackert beläget, endast ett stenkast från Skellefte älv.

Maten är en viktig del av Mycklegårdens verksamhet och ett av inslagen i den antroposofiska kärnan. Vi lagar all mat tillsammans med pojkarna , med ekologiska produkter.

I en lantlig och naturnära miljö, skapar vi ett sammanhang där pojkarna får möjlighet att förändra och påverka sin egen livssituation i positiv riktning.

Linnea Omsorg 2

 

Dagliga rutiner

Vi lägger vikt vid en meningsfull sysselsättning och utifrån varje ungdoms egna förutsättningar skapas möjligheter till en hälsosam fritid. Förutom fritidsaktiviteter inom olika föreningar, finns inom verksamheten, möjlighet till kreativt hantverk.

11709582_888833624515612_282186685207305541_n
Vi erbjuder sysselsättning dagtid för de ungdomar som av någon anledning inte studerar eller har en extern praktikplats. Pojkarna närvarar vid husmöten och får där, utifrån egna förutsättningar, vara med och styra och planera sin vardag.

Gemensamma aktiviteter finns som obligatoriska inslag varje dag och ligger i den veckoplanering som en återkommande punkt.

 

Metoder

MI
Motiverande samtal är en samtalsmetod, ett förhållningssätt, som vi använder för att motivera ungdomen att förändra sin livsstil och/eller sitt beteende.

Vi kartlägger tillsammans med ungdomen, hur hans beteende påverkar hans vardag/liv och hur det överensstämmer med ungdomens värderingar och önskemål om hur han vill att hans vardag/liv ska se ut.

Syftet är att hjälpa ungdomen att tro på sina inneboende förmågor och att möjligheten till förändring redan finns inom honom själv.

Genom samtalen hjälper vi ungdomen att uttrycka sina svårigheter, hitta egna skäl till en förändring samt stimulera ungdomens beslut och engagemang att fullfölja förändringen.

Kognitivt förhållningssätt
I det kognitiva förhållningssättet utgår vi utifrån relationen mellan tanke, känsla och handling. På olika sätt hjälper vi ungdomen att utforska sina feltolkningar och konsekvenserna av dessa samt hitta alternativ – t ex att känna att det är tillåtet att misslyckas.

Tillsammans med vårt fokus på att skapa en god relation där ungdomen känner en trygghet med personalen, ger ett kognitivt förhållningssätt förutsättningar för ungdomen att våga utforska sina svårigheter och sina möjligheter.

Vi inspirerar ungdomen i enskilt samtal, i grupp och i vardagens olika situationer, att tänka igenom sina egna tolkningar av dessa situationer och hur de påverkar ungdomen känsla och handling.

 

Kontakt

Mycklegården HVB
Skellefteå 111, 931 97 Skellefteå

Verksamhetschef: Anders Karinen
Telefon: 0910 573 61
Fax: 0910-35 97 9
Epost: anders.karinen@linneaomsorg.se