Lärbo HVB

Målgrupp

Ungdomar från 13 till och med 24 år som har ett destruktiv beteende och därmed utsätter sin hälsa och utveckling för påtagliga risker genom problem i den sociala interaktionen. Det kan vara problem i relationen till föräldrar, kamrater och bristfällig eller havererad skolgång.

Lärbo har tillståndet att ta emot både pojkar och flickor.

Platsantal: 14 
Upptagningsområde: Hela landet.

149

Boende

Lärbo ligger i ett trivsamt villa område i Järna. Verksamheten bedrivs i två angränsande villor med stora trädgårdar med härlig grönska.

Vi tror att den mat vi konsumerar har stor påverkan på vår hälsa. Vi väljer därför ekologiskt och biodynamiskt odlad mat. Vår kock planerar veckomatsedlar utifrån årstiderna och strävar efter att använda de produkter som är lokalt tillgängliga för säsongen.

Vi samarbetar med skolor i närområdet samt med dagliga verksamheter.

 

Dagliga rutiner

Vi erbjuder individanpassade och meningsfulla aktiviteter. Vi använder vår fina omgivning för  friluftsaktiviteter och uppmuntrar även till egna fritidssysselsättningar. Det finns en möjlighet för ungdomarna att få träna matlagning med vår kock.

20130718_165320Vi samarbetar med skolor och dagliga verksamheter. Skolgången anpassas utifrån individens behov, enskilt eller i grupp efter egen förmåga.

Vi erbjuder sysselsättning dagtid för de ungdomar som av någon anledning inte studerar eller har en extern praktikplats. Ungdomarna närvarar vid husmöten och får där, utifrån egna förutsättningar, vara med och styra och planera sin vardag.

Gemensamma aktiviteter finns som obligatoriska inslag varje dag och ligger i den veckoplanering som är en återkommande punkt.

 

Ramavtal

Vi har ramavtal avseende HVB-tjänster för följande kommuner:

Köpings Kommun, Arboga Kommun, Kungsörs Kommun, Norbergs Kommun, Skinnskattebergs Kommun, Hallstahammars Kommun, Fagersta Kommun, Sala Kommun, Surahammers Kommun, Gävle Kommun och Haninge Kommun.

Kontakt

Lärbo HVB
Pimpelvägen 31, 153 35 Järna
Verksamhetschef: Elin Forner

Telefon: 08-551 51 855
Fax: 08-559 01 280
Epost: elin.forner@linneaomsorg.se