Hem för vård eller boende (HVB)

Vi vill hjälpa ungdomar i behov av extra stöd till ett bra liv utifrån individuella förutsättningar. Genom professionell vägledning banar vi vägen mot ett mer självständigt liv. Vårt mål är att främja individens rätt och möjlighet till en upplevelse av ett egenvärde i ett socialt sammanhang i vardagen och livet. Vi arbetar i en hemmamiljö där ungdomarna får träning i normaliserande färdigheter samt ger dem verktyg att bygga den egna självbilden och  självkänslan för att på så sätt stärka den egna identiteten.

Medarbetarna arbetar engagerat i team med fokus på ungdomarnas individuella utveckling. De arbetar ständigt med att vara goda förebilder i sin vägledande och behandlande roll. Vi har tillgång till en legitimerad psykolog och steg 1 terapeut både inom KBT och PBT. Vi arbetar med tydlig struktur efter individuella behov och förutsättningar. För att kunna anpassa de metoder vi använder behöver vi först skapa en god relation och en stabilitet runt ungdomar.

Läs mer om:

omsorg2