Hemtjänst

När man blir äldre eller har en funktionsnedsättning så kan vardagliga sysslor och aktiviteter bli svårare att utföra på egen hand. Det är viktigt att du får den hjälp du behöver för att kunna bo kvar hemma så länge som möjligt. Hemtjänst ger dig möjlighet att få stöd och hjälp i de vardagliga sysslorna och/eller med andra aktiviteter. För oss är det viktigaste att du känner delaktighet och trygghet när vi arbetar hos dig.

Vi är godkända leverantörer av hemtjänst enligt lagen om valfrihet (LOV).
Vill du läsa mer om Avancerad Omsorg Vård (AOV) i Örebro följ länken www.aovhemtjanst.se