Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS

Vi vill erbjuda vuxna personer, med olika funktionsnedsättningar, ett gruppboende i en naturnära och vacker miljö. Vår gemenskap och värme skapar möjlighet till utveckling och en känsla av egenvärde.

Genom professionell vägledning banar vi vägen för en givande och meningsfull tillvaro.

Att vi arbetar med tydliggörande pedagogik och förutsägbarhet genom, schema, där vi individuellt anpassar dagen, veckan och månaden.
Som stöd i kommunikationen visualiserar vi genom bilder.

Vi arbetar med lågaffektivt bemötande.

Läs mer om:

sid 6