Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS

Kavlinge Gruppeboende

Kavlinge Gruppboende är ett boende för vuxna personer i personkrets 1 med inriktning på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Vi vill erbjuda vuxna personer, med olika funktionsnedsättningar, ett gruppboende i en naturnära och vacker miljö. Vår gemenskap och värme skapar möjlighet till utveckling och en känsla av egenvärde.

Genom professionell vägledning banar vi vägen för en givande och meningsfull tillvaro.

Att vi arbetar med tydliggörande pedagogik och förutsägbarhet genom, schema, där vi individuellt anpassar dagen, veckan och månaden. Som stöd i kommunikationen visualiserar vi genom bilder. Vi arbetar med lågaffektivt bemötande.

Vi arbetar i nära samarbete med anhöriga, dagliga verksamheter, läkare och myndigheter och tillhandahåller ett tryggt boende med sex lägenheter.

Boende

Kavlinge Gruppboende är belagd i Stigtomta, väster om Nyköping. Boendet stod inflyttningsklart sommaren 2014. Bostaden ligger i direkt anslutning till skogsområden och nära sjöar.

Platsantal: 6
Upptagningsområde: Hela landet.

Dagliga rutiner

tomaterVi erbjuder en tydlig struktur efter individuella behov och förutsättningar. Vi vet att det är viktigt med årstidsrytmer och högtider. Det innebär att vi uppmärksammar dem på olika sätt i verksamheten.

Vi tror att den mat vi konsumerar har stor påverkan på vår hälsa. Vi försöker därför att uppmuntra våra boende att välja ekologiska produkter. I boendet finns möjlighet till gemensamma måltider.

Vi erbjuder olika aktiviteter allt efter intresse och behov. Att vara ute i skog och mark för att ta tillvara på vad naturen har att erbjuda är en viktig del i vårt arbete. Allt för att skapa en meningsfull tillvaro.

Kontakt

Kavlinge Gruppboende
Kavlinge 1, 611 97 Stigtomta
Verksamhetschef: Susanne Sabith

Telefon: 0155-22 28 81
Fax: 0155-61 84 05
Epost: susanne.sabith@linneaomsorg.se

 

sid 6