Kontakt

Tel: 08 554 814 70
Epost: info@linneaomsorg.se

Postadress:
Box 65
15322 Järna

Besöksadress: 
Storgatan 3,
153 30 Järna

Hitta huvudkontoret – Klicka på länken för besöksadress.

Faktura adress:
Linnea Omsorg AB
c/o Erip LP111
Box 117
721 05  Västerås

Hans Petter Sveen
VD
Margareta Wijkstrom
Kvalitetsansvarig
Annica Johansson,
HR-ansvarig
Tel. 072 530 36 60
Elin Forner
Verksamhetschef Järna
Tel. 072 233 16 74
Susanne Sabith,
Verksamhetschef Nyköping,
Tel. 072 742 32 36
Tommy Ring,
Verksamhetschef AOV Örebro,
Tel. 070 1000 019