Våra konsulter

Margareta Wijkström

Mobil: 072-229 24 00
E-post: margareta.wijkstrom@linneaomsorg.se

_Q0B0016 ok

 

 

 

 

 

 

 

En senior konsult med lång och gedigen erfarenhet inom vård- och omsorg inom områdena lagstiftning, kvalitetsutveckling, ekonomi och utbildning. Hon har stor erfarenhet av att ta fram och genomföra brukarundersökningar och kvalitets- och verksamhetskontroller. Har arbetat som chef och controller i kommunal verksamhet under många år. Har också varit var projektledare för flera Sida finansierade utvecklingsprojekt inom områdena mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet. Hon är en idérik, initiativrik och socialt utåtriktad person.

Utbildning
Fil. kand. i ämnena pedagogik, sociologi, rättssociologi och psykologi, även kurser i arbetsrätt och ryska
Förskollärare

Kurser/Certifieringar
SKL – Leda för resultat – Ett utvecklingsprogram för ledningsgrupper
och stödfunktioner i socialtjänsten
Professionalism i offentlig verksamt – Högskolan Örebro
Redovisning – Företagsekonomiska institutet

 


 Tania Zuur

Mobil: 070 345 6161
E-post: tania.zuur@linneaomsorg.se