Individuella lösningar

Vid behov skapar Linnea Omsorg individuella lösningar för boende med särskilt behov av stöd. Val av lösning är anpassat helt efter behov av miljö och assistans och tillämplig lagstiftning.

Vi vet att behoven kan se olika ut och är därför öppna för att skapa lösningar för just dig.

alt sid 12