Hem för vård eller boende (HVB)

Lärbo HVB

Vi vill hjälpa ungdomar i behov av extra stöd till ett bra liv utifrån individuella förutsättningar. Genom professionell vägledning banar vi vägen mot ett mer självständigt liv. Vårt mål är att främja individens rätt och möjlighet till en upplevelse av ett egenvärde i ett socialt sammanhang i vardagen och livet. Vi arbetar i en hemmamiljö där ungdomarna får träning i normaliserande färdigheter samt ger dem verktyg att bygga den egna självbilden och  självkänslan för att på så sätt stärka den egna identiteten.

Medarbetarna arbetar engagerat i team med fokus på ungdomarnas individuella utveckling. De arbetar ständigt med att vara goda förebilder i sin vägledande och behandlande roll. Vi har tillgång till en legitimerad psykolog och steg 1 terapeut både inom KBT och PBT. Vi arbetar med tydlig struktur efter individuella behov och förutsättningar. För att kunna anpassa de metoder vi använder behöver vi först skapa en god relation och en stabilitet runt ungdomar.

Målgrupp
Ungdomar från 13 till och med 24 år som har ett destruktiv beteende och därmed utsätter sin hälsa och utveckling för påtagliga risker genom problem i den sociala interaktionen. Det kan vara problem i relationen till föräldrar, kamrater och bristfällig eller havererad skolgång.

Lärbo har tillståndet att ta emot både pojkar och flickor.

Platsantal: 14
Upptagningsområde: Hela landet.

149

Boende
Lärbo ligger i ett trivsamt villa område i Järna. Verksamheten bedrivs i två angränsande villor med stora trädgårdar med härlig grönska.

Vi tror att den mat vi konsumerar har stor påverkan på vår hälsa. Vi väljer därför ekologiskt och biodynamiskt odlad mat. Vår kock planerar veckomatsedlar utifrån årstiderna och strävar efter att använda de produkter som är lokalt tillgängliga för säsongen.

Vi samarbetar med skolor i närområdet samt med dagliga verksamheter.

Dagliga rutiner
Vi erbjuder individanpassade och meningsfulla aktiviteter. Vi använder vår fina omgivning för  friluftsaktiviteter och uppmuntrar även till egna fritidssysselsättningar. Det finns en möjlighet för ungdomarna att få träna matlagning med vår kock.

20130718_165320Vi samarbetar med skolor och dagliga verksamheter. Skolgången anpassas utifrån individens behov, enskilt eller i grupp efter egen förmåga.

Vi erbjuder sysselsättning dagtid för de ungdomar som av någon anledning inte studerar eller har en extern praktikplats. Ungdomarna närvarar vid husmöten och får där, utifrån egna förutsättningar, vara med och styra och planera sin vardag.

Gemensamma aktiviteter finns som obligatoriska inslag varje dag och ligger i den veckoplanering som är en återkommande punkt.

Ramavtal
Vi har ramavtal avseende HVB-tjänster för följande kommuner:

Köpings Kommun, Arboga Kommun, Kungsörs Kommun, Norbergs Kommun, Skinnskattebergs Kommun, Hallstahammars Kommun, Fagersta Kommun, Sala Kommun, Surahammers Kommun, Gävle Kommun och Haninge Kommun.

Kontakt
Lärbo HVB
Besöksadress: Pimpelvägen 31, 153 35 Järna

Maria Hallenius Henrysson
Verksamhetschef Lärbo HVB
Kontakt och platsförfrågningar
Tel. 072 233 16 74
maria.hallenius@linneaomsorg.se

Vill du se vårt tillstånd kan du hänvända dig till IVO eller ta kontakt med oss.

omsorg2